Keresés

Elérhetőség

NagyImreAMI

1214 Budapest,
Simon Bolivár sétány 4-8

1/278-2781

nagyimreami@gmail.com csepelamk.ami@gmail.com

Térítési és tandíjak  a 2018/2019-es tanévre

 

Táncművészeti ág - csoportos képzés 
Éves egy tanulóra eső díj: 55 808    
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve
4,5-5,0 között 15 8 371 Ft 4 186 Ft 4 200 Ft
4,0-4,4 között 16 8 929 Ft 4 465 Ft 4 500 Ft
3,5-3,9 között 17 9 487 Ft 4 744 Ft 4 700 Ft
3,0-3,4 között 18 10 045 Ft 5 023 Ft 5 000 Ft
2,0-2,9 között 19 10 603 Ft 5 302 Ft 5 300 Ft
elégtelen 20 11 162 Ft 5 581 Ft 5 600 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között 15 8 371 Ft 4 186 Ft 4 200 Ft
4,0-4,4 között 17 9 487 Ft 4 744 Ft 4 700 Ft
3,5-3,9 között 19 10 603 Ft 5 302 Ft 5 300 Ft
3,0-3,4 között 20 11 162 Ft 5 581 Ft 5 600 Ft
2,0-2,9 között 30 16 742 Ft 8 371 Ft 8 400 Ft
elégtelen 40 22 323 Ft 11 162 Ft 11 200 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között 15 8 371 Ft 4 186 Ft 4 200 Ft
4,0-4,4 között 20 11 162 Ft 5 581 Ft 5 600 Ft
3,5-3,9 között 25 13 952 Ft 6 976 Ft 7 000 Ft
3,0-3,4 között 30 16 742 Ft 8 371 Ft 8 400 Ft
2,0-2,9 között 35 19 533 Ft 9 766 Ft 9 800 Ft
elégtelen 40 22 323 Ft 11 162 Ft 11 200 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között 20 11 162 Ft 5 581 Ft 5 600 Ft
4,0-4,4 között 25 13 952 Ft 6 976 Ft 7 000 Ft
3,5-3,9 között 30 16 742 Ft 8 371 Ft 8 400 Ft
3,0-3,4 között 35 19 533 Ft 9 766 Ft 9 800 Ft
2,0-2,9 között 40 22 323 Ft 11 162 Ft 11 200 Ft
elégtelen 50 27 904 Ft 13 952 Ft 14 000 Ft

Képző- és Iparművészeti ág - csoportos képzés
Éves egy tanulóra eső díj: 80 342    
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve
4,5-5,0 között 15 12 051 Ft 6 026 Ft 6 000 Ft
4,0-4,4 között 16 12 855 Ft 6 427 Ft 6 400 Ft
3,5-3,9 között 17 13 658 Ft 6 829 Ft 6 800 Ft
3,0-3,4 között 18 14 462 Ft 7 231 Ft 7 200 Ft
2,0-2,9 között 19 15 265 Ft 7 633 Ft 7 600 Ft
elégtelen 20 16 068 Ft 8 034 Ft 8 000 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között 15 12 051 Ft 6 026 Ft 6 000 Ft
4,0-4,4 között 17 13 658 Ft 6 829 Ft 6 800 Ft
3,5-3,9 között 19 15 265 Ft 7 633 Ft 7 600 Ft
3,0-3,4 között 20 16 068 Ft 8 034 Ft 8 000 Ft
2,0-2,9 között 30 24 103 Ft 12 051 Ft 12 100 Ft
elégtelen 40 32 137 Ft 16 068 Ft 16 100 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között 15 12 051 Ft 6 026 Ft 6 000 Ft
4,0-4,4 között 20 16 068 Ft 8 034 Ft 8 000 Ft
3,5-3,9 között 25 20 086 Ft 10 043 Ft 10 000 Ft
3,0-3,4 között 30 24 103 Ft 12 051 Ft 12 100 Ft
2,0-2,9 között 35 28 120 Ft 14 060 Ft 14 100 Ft
elégtelen 40 32 137 Ft 16 068 Ft 16 100 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között 20 16 068 Ft 8 034 Ft 8 000 Ft
4,0-4,4 között 25 20 086 Ft 10 043 Ft 10 000 Ft
3,5-3,9 között 30 24 103 Ft 12 051 Ft 12 100 Ft
3,0-3,4 között 35 28 120 Ft 14 060 Ft 14 100 Ft
2,0-2,9 között 40 32 137 Ft 16 068 Ft 16 100 Ft
elégtelen 50 40 171 Ft 20 086 Ft 20 100 Ft

Szín- és Bábművészeti ág - csoportos képzés
Éves egy tanulóra eső díj: 81 823    
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve
4,5-5,0 között 15 12 274 Ft 6 137 Ft 6 100 Ft
4,0-4,4 között 16 13 092 Ft 6 546 Ft 6 500 Ft
3,5-3,9 között 17 13 910 Ft 6 955 Ft 7 000 Ft
3,0-3,4 között 18 14 728 Ft 7 364 Ft 7 400 Ft
2,0-2,9 között 19 15 546 Ft 7 773 Ft 7 800 Ft
elégtelen 20 16 365 Ft 8 182 Ft 8 200 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között 15 12 274 Ft 6 137 Ft 6 100 Ft
4,0-4,4 között 17 13 910 Ft 6 955 Ft 7 000 Ft
3,5-3,9 között 19 15 546 Ft 7 773 Ft 7 800 Ft
3,0-3,4 között 20 16 365 Ft 8 182 Ft 8 200 Ft
2,0-2,9 között 30 24 547 Ft 12 274 Ft 12 300 Ft
elégtelen 40 32 729 Ft 16 365 Ft 16 400 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között 15 12 274 Ft 6 137 Ft 6 100 Ft
4,0-4,4 között 20 16 365 Ft 8 182 Ft 8 200 Ft
3,5-3,9 között 25 20 456 Ft 10 228 Ft 10 200 Ft
3,0-3,4 között 30 24 547 Ft 12 274 Ft 12 300 Ft
2,0-2,9 között 35 28 638 Ft 14 319 Ft 14 300 Ft
elégtelen 40 32 729 Ft 16 365 Ft 16 400 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között 20 16 365 Ft 8 182 Ft 8 200 Ft
4,0-4,4 között 25 20 456 Ft 10 228 Ft 10 200 Ft
3,5-3,9 között 30 24 547 Ft 12 274 Ft 12 300 Ft
3,0-3,4 között 35 28 638 Ft 14 319 Ft 14 300 Ft
2,0-2,9 között 40 32 729 Ft 16 365 Ft 16 400 Ft
elégtelen 50 40 912 Ft 20 456 Ft 20 500 Ft


 

Térítési díj és tandíjkedvezmények

A gyermeket, tanulót a szociális helyzete alapján térítési díj, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. A kedvezmény igénylésének és megállapításának szabályait a KLIK Térítési és Tandíjszámítási Szabályzata tartalmazza. A kedvezmény a gyermeket nevelő család egy főre jutó nettó jövedelemét veszi figyelembe. A kedvezmény mértéke a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (28 500 Ft) alapján kerül kiszámításra. A kedvezmény a tanszakra előírt térítési díj vagy tandíj egész évre megállapított összegéből kerül levonásra.

Az igénylés menete

Díjkedvezmény iránti kérelmet évente egy alkalommal (tanév elején) díjkedvezmény iránti kérelem nyomtatvány benyújtásával lehet. A kérelemhez csatolni kell jövedelemigazolásokat a benyújtást megelőző három havi átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről. A kérelmet az intézmény vezetője a benyújtást követő 30 napon belül (legkésőbb október 7-éig) bírálja el.

A kérelem benyújtásának határideje: október 1.

A díjkedvezmény iránti kérelem nyomtatvány beszerezhető a művészeti iskola titkárságán vagy a csoportvezető tanárnál - vagy letölthető  innen .