Térítési és tandíjak  a 2019/2020-es tanévre

Térítési díj – 6-18 év közötti tanulók

Képzőművészet

Színjáték

Tanulmányi átlag

Éves díj

Féléves díj

Tanulmányi átlag

Éves díj

Féléves díj

5 és új beiratkozó

12 400 Ft

6 200 Ft

5 és új beiratkozó

12 400 Ft

6 200 Ft

4

13 200 Ft

6 600 Ft

4

13 200 Ft

6 600 Ft

3

14 200 Ft

7 100 Ft

3

14 000 Ft

7 000 Ft

Tánc

Tanulmányi átlag

Éves díj

Féléves díj

5 és új beiratkozó

12 400 Ft

6 200 Ft

4

13 400 Ft

6 700 Ft

3

14 200 Ft

7 100 Ft


 

Tandíj – 6-18 év közötti tanulók

Képzőművészet

Színjáték

Tanulmányi átlag

Éves díj

Féléves díj

Tanulmányi átlag

Éves díj

Féléves díj

5 és új

beiratkozó

12 400 Ft

6 200 Ft

5 és új beiratkozó

12 400 Ft

6 200 Ft

4

16 600 Ft

8 300 Ft

4

16 600 Ft

8 300 Ft

3

20 800 Ft

10 400 Ft

3

20 600 Ft

10 300 Ft


Tánc

Tanulmányi átlag

Éves díj

Féléves díj

5 és új beiratkozó

12 400 Ft

6 200 Ft

4

16 600 Ft

8 300 Ft

3

20 800 Ft

10 400 Ft
Térítési díj és tandíjkedvezmények

A gyermeket, tanulót a szociális helyzete alapján térítési díj, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. A kedvezmény igénylésének és megállapításának szabályait a KLIK Térítési és Tandíjszámítási Szabályzata tartalmazza. A kedvezmény a gyermeket nevelő család egy főre jutó nettó jövedelemét veszi figyelembe. A kedvezmény mértéke a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (28 500 Ft) alapján kerül kiszámításra. A kedvezmény a tanszakra előírt térítési díj vagy tandíj egész évre megállapított összegéből kerül levonásra.

Az igénylés menete

Díjkedvezmény iránti kérelmet évente egy alkalommal (tanév elején) díjkedvezmény iránti kérelem nyomtatvány benyújtásával lehet. A kérelemhez csatolni kell jövedelemigazolásokat a benyújtást megelőző három havi átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről. A kérelmet az intézmény vezetője a benyújtást követő 30 napon belül (legkésőbb október 7-éig) bírálja el.

A kérelem benyújtásának határideje: október 1.

A díjkedvezmény iránti kérelem nyomtatvány beszerezhető a művészeti iskola titkárságán vagy a csoportvezető tanárnál - vagy letölthető Kedvezmények tájékoztató.doc (45,5 kB)  Kedvezményigénylő-KLIK .doc (41,5 kB)